İlkemiz

  • Kişisel hak ve özgürlükler kapsamında, özel hayata ve haberleşme özgürlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini savunur.
  • Bilişim profesyonellerinin, sosyal sorumluluk ve meslek etiği ilkelerine uygun davranmalarını savunur.
  • Teknoloji yönelimlerini ve stratejilerini belirleyen tecrübeli üyeleri ile grubundaki üyelerinin doğru yönde karar vermelerine katkıda bulunmak.
  • Hizmet aldığı teknoloji sağlayıcılarının doğru alanda yatırımlarına ve gelişimlerine katkı sağlamak
  • Grup içerisindeki üyelerin kariyer anlamında gelişimlerine yardımcı olmak amacıyla doğru doğru kaynak ve teknolojilere, iş süreçlerine yönlendirmek.
  • Grup üyelerinin sağlayıcılar ile yaşadıkları lisans ve SLA bazlı sıkıntıların çözümünde ara bulucu olarak çalışmalar düzenlemek ve çözümü için çalışmak.

Değerlerimiz

  • Tüm Üyelerimiz Eşittir

Üyelerimiz grup içerisinde iletişimde olduğumuz tüm otellere, kurum ve kuruluşlarının bilgi ve tecrübelerine saygı duyar. Siyasi, politik, dil, din, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin bu platformun Profesyonel Otel Bilgi İşlem Liderlerinin olduğu bir ortam olduğu bilinmeli ve unutulmamalıdır.

  • İşimiz Teknoloji

Biz üyelerimizle büyüyecek olan bir mail grubundan öte Otel IT sektöründe adı bilinmiş bir grup haline gelmeyi planlıyoruz. Bu durumda işimiz ve mesleğimiz olan teknolojide sorunlarımızı ve yaptığımız tüm yenilikleri paylaşıp birbirimize ışık tutmamız gerekmektedir.

  • Kariyer Olanakları

Otel cenneti denilen Türkiye’de sizlerinde bildiği üzere tecrübeli Bilgi İşlem personeli bulması oldukça zordur. Bizler bu sektörün birer parçası olarak hem alttan gelen meslektaşlarımızı eğitip tecrübe edinmelerini sağlayacağız. Hemde olanaklar yaratarak iş fırsatlarını paylaşacağız.